Produktywny Uczeń

podcast

Podcast Produktywnego Ucznia jest pierwszym w Polsce kursem produktywności i lepszego nauczania skierowanym bezpośrednio do uczniów i studentów. Co dwa tygodnie prowadzący Aleksander Antoszek pochyla się nad tematem związanym z lepszą nauką. W krótkich, 10-minutowych odcinkach napakowanych informacjami staramy się przekazywać wszystko, co może być przydatne osobom uczącym się.

© Produktywny Uczeń 2020


Strona główna

Posłuchaj naszego podcastu na wszystkich platformach: